Rīgas zeltkaļu cunftes meistaru darinājumi. 17. gs. beigas–18. gs. pirmā puse