Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Ieejas maksa

Izglītojamie - EUR 1,00
Studenti, pensionāri - EUR 3,00
Pārējie* - EUR 5,00
*Apmeklētājiem grupā (sākot no 15 cilvēkiem) - EUR 4,00

Ģimenes biļete (1-2 pieaugušie un 1 un vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam) - EUR 7,00

Kompleksā 24 stundu biļete 3 muzeju apmeklējumam
(Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Mencendorfa nams, Latvijas Fotogrāfijas muzejs)
Izglītojamie - EUR 2,00
Studenti, pensionāri - EUR 5,00
Pārējie - EUR 8,00

 Bezmaksas ieeja:
1) bērniem līdz septiņu gadu vecumam,
2) diviem pedagogiem, kas pavada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo grupu vai izglītojamo grupu (grupā vismaz 10 izglītojamie – pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, kā arī profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie),
3) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem),
4) personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti,
5) augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas studē vēsturi, studiju procesa ietvaros,
6) profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem un augstskolu pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst vai studē jūrniecību, izglītības vai studiju procesa ietvaros,
 7) Latvijas Kultūras akadēmijas pilna laika studentiem (uzrādot apliecību), kas apgūst muzeoloģiju un kultūras mantojumu, un Latvijas Kultūras akadēmijas īstenoto tālākizglītības kursu muzeju darbinieku apmācības jomā dalībniekiem,
8) daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību „3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus);
9) politiski represētām personām (uzrādot apliecību),
10) Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību),
11) Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti),
12) muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu) un vienas pavadošās personas,
13) plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti),
14) grupas vadītājam (ja grupā ne mazāk par 10 apmeklētājiem),
15) muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā - 18.maijā,
16. muzeja apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija „Muzeju nakts” – no plkst. 19.00.

 


Adrese: Palasta iela 4, Rīga, LV–1050, Latvija
Kontakttālrunis: (+371) 67356676, 67356677, 67211358
Fakss: (+371) 67210226
E-pasts: direkt@rigamuz.lv