Ekskursiju pieteikšana: (+371) 67356676, 67356677

Cienījamie muzeja apmeklētāji!
Ekskursijas muzeja gida vadībā Jūs varat pieteikt darba dienās muzeja darba laikā. 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
Pārskata un tematiskās ekskursijas gida vadībā latviešu un krievu, iepriekš piesakoties – angļu un vācu valodā. 

Rīgas Doms
Pārskata ekskursijas Rīgas Domā un Rīgas Doma krustejā muzeja gida vadībā latviešu un krievu, iepriekš piesakoties - angļu valodā.

Muzeja Pārskata Ekskursijas ceNa
L
atviešu valodā un 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 10,00
Svešvalodā, izņemot 1.-9. klašu izglītojamiem krievu valodā - EUR 15,00
(grupā ne vairāk kā 25 personas)